V edycja festiwalu „Kultura Białoruska w Panoramie”

24 maja na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Centrum Kulturalne Białorusi wspólnie z Katedrą Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały V edycję wydarzenia kulturalnego “Kultura Białoruska w Panoramie”. Stowarzyszenie […]