Artykuł w dwumiesięczniku RES HUMANA

W pierwszym numerze z 2022 roku dwumiesięcznika RESHUMANA ukazał się artykuł po XXI Kongresie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.   Treść artykułu publikujemy poniżej. Zachęcamy […]

Zebranie Zarządu Krajowego i jego Prezydium

17 lutego 2022 roku odbyły się  zebrania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i jego Prezydium. . Zebrania realizowane były hybrydowo na platformie ZOOM. W […]

Konkurs językowo – plastyczny w Wisznicach

9 lutego 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na komiks w języku rosyjskim adresowanego do uczniów […]

Zawody sportowe w Elblągu

W dniu 29.01.2022r.zgodnie z planem pracy W-M Oddziału SWP-W w Elblągu przeprowadzone zostały zawody sportowe w strzelaniu z karabinka pneumatycznego. Organizatorem był Oddział SWP-W w […]