XXIV VERTINIANA w Kielcach

W dniach 6-8 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: XXIV VERTINIANA: „Komunikacja: Człowiek – Społeczeństwo – Świat. Aspekt I: Podmiotowość”, której obrady odbywały się w Kielcach, Bodzentynie i Świętej Katarzynie. Na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i wieloletniej tradycji Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód włączyło się do organizacji tej konferencji. Gośćmi konferencji byli naukowcy z Polski, Ukrainy, Rosji i Czech. Jeden z paneli o charakterze dyskusyjnym poświęcony był problemom związanym z relacjami Polski z szeroko pojętym Wschodem. Patronem tej części konferencji było Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Badawczy Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK przy współpracy z Instytutem Literaturoznawstwa i Językoznawstwa WH UJK, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej oraz Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Wsparcia organizacyjnego udzieliło Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie a patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn. Uczestników i zaproszonych gości powitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. UJK dr hab. Ryszard Stefański. W pierwszej części wystąpili; Prorektor dr hab. prof. UJK Barbara Zbroińska, Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK – prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód Józef Bryll. Wykład inaugurujący konferencję wygłosił prof. Jerzy Jaskiernia nt. „Podmiotowość suwerena w procesie tworzenia ustawy zasadniczej”. W kolejnych dniach uczestnicy obradowali w Bodzentynie i Świętej Katarzynie. Panel poświęcony relacjom Polski z krajami Wschodu poprowadził członek Zarządu Krajowego SWP-W dr Jerzy Suchański – wiceprezes Oddziału Świętokrzyskiego. Uczestnicy konferencji odbyli także wycieczkę do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.