Walne Zebranie Członków Oddziału Powiatowego SWP-W w Mińsku – Mazowieckim

W dniu 25 sierpnia 2021 r. odbyło się  Walne Zebranie członków Oddziału Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.  Sprawozdanie wygłosił prezes Oddziału – Cz. Gągol. W  ciekawej dyskusji zabierający  głos  odnieśli się do działalności Oddziału a także zgłosili propozycje i wnioski  na przyszłą kadencję. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i przyjęło kierunki działania na najbliższe 5 lat. Wybrany został  Zarząd Oddziału Powiatowego na czele którego stanął Cz. Gągol. Podczas zebrania Starosta Mińska – Mazowieckiego i Zarząd Oddziału nagrodzili 5-ciu członków Dyplomami. 

Uczestniczący w Zebraniu członkowie Zarządu Krajowego: J. Smoliński i R. Tomalak wysoko ocenili pracę Oddziału w minionej kadencji i przebieg Walnego Zebrania. Wręczyli Staroście Powiatu – A. Tarczyńskiemu i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – G. Borowiec Medale „Mickiewicz-Puszkin”.

Nowo wybranym władzom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji ciekawego programu.