Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Anna German”.

Szukamy muzycznych talentów!

Młodych ludzi zafascynowanych dobrą piosenką z wartościowym tekstem zapraszamy do udziału w  Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Anna German”.

Zgłoszenia można przesyłać do 26 sierpnia  2022 r. na adres: swpw.bialystok@wp.pl lub annagermanfestiwal@gmail.com .

Organizatorzy zachęcają także do kontaktu telefonicznego pod numerami: 660 290 633, 505 171 688. adres strony Festiwalu www.festiwalpiosenki.pl

Eliminacje regionalne odbędą się w sobotę 24 września w Spodkach PIK przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku. Regulamin eliminacji, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie inne informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym po kontakcie mailowym bądź też telefonicznym  z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód oraz będą do pobrania na naszej stronie stronie www.

Do udziału w festiwalu mogą zgłaszać się osoby z województwa podlaskiego, w wieku od 18. do 28. lat.

Oprócz głównego konkursu przewidziana jest również kategoria pozakonkursowa, w której mogą zaprezentować się osoby poniżej 18. roku życia lub które mają więcej niż 28 lat, z całego kraju, osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. W tym roku szczególnie zapraszamy do udziału obywateli ukraińskich przebywających w Polsce. 

Głównym założeniem i misją Festiwalu jest prezentacja fenomenalnego wzorca muzycznego, jakim była twórczość Anny German. Dążeniem organizatorów konkursu jest wykreowanie sceny debiutów, przyszłych artystów inspirujących się i nawiązujących do najlepszych wzorów muzyki rozrywkowej.

Laureat eliminacji regionalnych weźmie udział w finale Festiwalu.

Organizatorem regionalnych eliminacji festiwalu jest Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, a współorganizatorami: Liga Kobiet Polskich i Podlaski Instytut Kultury.

Jesteśmy pewni, że kolejne edycje Festiwalu, w tym tegoroczna, będą służyć odkrywaniu następnych diamentów. Uczestnicy otrzymają upominki i nagrody. 

Fundacja Grupy Unibep UNITALENT również promuje i wspiera Festiwal, jak też osoby biorące w nim udział. Forma wsparcia zostanie wybrana w zależności od konkretnych potrzeb uczestnika Festiwalu.

Anna German – polska piosenkarka, kompozytorka, aktorka. Laureatka festiwali m.in. w Monte Carlo, Neapolu, Cannes, Ostendzie, Sopocie czy w Opolu. Była pierwszą Polką, która wystąpiła na festiwalu w San Remo. Występowała w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Francji, Portugalii, Włoszech, na Węgrzech, w Mongolii, NRD, RFN, CSRS oraz ZSRR. Śpiewała w siedmiu językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, angielskim i po łacinie, wydała płyty w języku polskim, rosyjskim i włoskim.

Poniżej można pobrać regulamin i formularz zgłoszeniowy.

SWPW Oddział Podlaski

zdjęcia – materiały organizatora

—————————————————————

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. z 2016 r. sprost. Dz. Urz. z 2018 r.  – w skrócie „RODO”: 
  • 1. Dane osobowe Uczestników Festiwalu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia festiwalu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród., w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Festiwalu.                    
  • 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  Administratorem danych osobowych jest Organizator.                  
  • 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział      w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.                    
  • 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Podlaski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 13 lok. 6, 15-091 Białystok           
  • 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:  imię i nazwisko,  pesel, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy i podpis.                       
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie  z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781).