Dzień Języka Rosyjskiego w „Domu Przyjaźni”

W ramach realizacji swojego programu Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2010 roku  ustanowiła dni oficjalnych języków tej organizacji. Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego wyznaczono w dniu urodzin Williama Szekspira, a międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego w dniu urodzin Aleksandra Puszkina. 6 czerwca w Domu Przyjaźni został zorganizowany Dzień Języka Rosyjskiego dla dzieci i rodziców, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie „Ruskij Dom”, Fundacja Interkultura Plus i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Wśród licznego grona osób dorosłych – rodziców i gości był także Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll.  Gościnne progi  sali przy ul. Marszałkowskiej 115 zmieniły się w scenę teatralną z pięknymi rysunkami bajek A. Puszkina w tle. Całość oprawy przygotowała szkoła teatralna APArt, która zaprezentowała też fragmenty spektaklu „Briemienckije Muzykanty. Następnie zaprezentowały się dzieci z muzyczno-językowego studium, działającego przy Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie. Najbardziej barwnym występem było przedstawienie „Jarmarku Rosyjskiego” zaprezentowane przez wspomniane studio.

Na zakończenie głos zabrali najmłodsi widzowie, którzy wraz z rodzicami i dziadkami przygotowali wiersze A. Puszkina. Przyjacielska atmosfera wspierała młodych recytatorów, a słodycze i upominki wywoływały szczery uśmiech na ich twarzach.

Warszawski Dzień Języka Rosyjskiego był dofinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RP.