Kazachstan na drodze reform

22-go września Ambasada Republiki Kazachstanu w Polsce przy udziale Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód , Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”, Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja zorganizowała w […]

Jurij Andruchowycz w Opolu – relacja

Opolski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu 20 wrzesnia byli organizatorami spotkania autorskiego z ukraińskim pisarzem Jurijem Andruchowyczem. Wydarzenie odbyło się […]