Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

Pod przewodnictwem prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla w dniu 10 kwietnia odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu  Krajowego. W porządku obrad przewidziano następujące sprawy: sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód za 2018 rok, informację o kolejnych działaniach Stowarzyszenia w sprawie  Marszałkowskiej 115 oraz informację o przebiegu zawodów II stopnia Olimpiady Języka Rosyjskiego, które odbyły się 2 i 3 marca 2019 roku. Prezydium zapoznało się z przygotowywanym na zebranie Zarządu Krajowego sprawozdaniem finansowym i po dyskusji rekomendowało poddanie go pod obrady Zarządu. Podjęto uchwałę o zwołaniu Zebrania Zarządu Krajowego w dniu  05 czerwca br. W porządku obrad Zarządu przewidziano: sprawozdanie  finansowe SWP-W oraz informację o stanie spraw Marszałkowska 115. W kolejnym punkcie zebrania Prezydium przedstawiona została  informacja o aktualnych  przedsięwzięciach związanych z Marszałkowską 115. Zaakceptowane zostały dotychczasowe  działania. Przebieg zawodów II stopnia OJR potwierdza duże zainteresowanie językiem naszych sąsiadów. Finał 50 Jubileuszowej Olimpiady odbędzie się 13 i 14 kwietnia. Informacja o bieżących działaniach i wydarzeniach w Stowarzyszeniu była ostatnim punktem porządku obrad Prezydium.