XXVIII Ogólnopolski Festiwal „ Piosenka Białoruska 2021″

15 listopada 2021 w budynku Opery Podlaskiej w Białymstoku odbył się Koncert Galowy XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu „ Piosenka Białoruska 2021”.
Festiwal ma na celu promocję i prezentację białoruskich zespołów artystycznych. Jest to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju. Głównym organizatorem Festiwalu jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w Polsce.
Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Jednym ze sponsorów Festiwalu było Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód za co podziękował prezesowi Józefowi Bryllowi przewodniczący BTS-K pan Jan Syczewski. Logo SWP-W było wyświetlane w trakcie Festiwalu.
Podczas Koncertu Galowego zaprezentowali się laureaci eliminacji centralnych Festiwalu. Ogółem na scenie wystąpiło około 200 wykonawców / chóry, zespoły muzyczne, duety, soliści /.
W tym przedsięwzięciu kulturalnym uczestniczyli liczni przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód pana Józefa Brylla na Festiwalu, reprezentował prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego – Witalis Kuryłowicz. Obecni byli członkowie Zarządu Oddziału Agnieszka Nazaruk-Zdanuczyk i Stanisław Lulkiewicz.