Przedsiębiorcy w Domu Przyjaźni

29 stycznia w Domu Przyjaźni w Warszawie miało miejsce spotkanie przedsiębiorców zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja współpracującą z Polsko Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłową oraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód. 

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z branż niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia wymiany handlowej to jest z obsługi celnej, transportu, logistyki, konsygnacja towarów i spedycji. 

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Pan dr Janusz Piechociński przedstawił obecne możliwości handlu z krajami Azji Centralnej, Chinami jak i Indonezji. Uczestnicy po przedstawieniu swojej działalności mieli okazję do bilateralnych rozmów.

Inicjatywa organizatorów spotkała się z pozytywną oceną uczestników spotkania oraz deklaracją dalszej współpracy.