Odszedł Wojciech Chlebda

7 października 2022 roku na Cmentarzu Komunalnym w Opolu pożegnaliśmy prof. dr. hab. Wojciecha Chlebdę. Zgodnie z wolą Profesora uroczystości pogrzebowe odbyły się w gronie rodziny i bliskich przyjaciół.

Odszedł znany w całym świecie slawistycznym językoznawca, autor ponad 300 prac dotyczących leksykologii i frazeologii, leksykografii jednojęzycznej i przekładowej, etnolingwistyki, samoświadomości językowej, tożsamości zbiorowej i pamięci wspólnotowej, pograniczy mentalnych i kulturowych.

Był członkiem Komisji Frazeologicznej i Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komitetu Językoznawstwa PAN (w latach 2015–2019 jego przewodniczącym) i jego dwóch Komisji: Frazeologicznej i Etnolingwistycznej; członkiem Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN, przez dwie kadencje członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W 2016 roku został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, w roku 2019 – na członka Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Był promotorem sześciu prac doktorskich, redaktorem wielotomowego „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”.

„Odszedł od nas mądry, odważny i prawy człowiek, zainteresowany sprawami Polski
i świata, członek pierwszej „Solidarności”, internowany w grudniu 1981 roku, walczący
w latach 80. o kondycję języka rosyjskiego i głoszący, że nie należy mylić języka
z ideologią, człowiek żywo przeżywający jutrzenkę wolności roku 1989, wejście Polski do NATO i do Unii Europejskiej, a w ostatnich miesiącach dramatyczną wojnę na Ukrainie”. (prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska)

Był przyjacielem naszego Stowarzyszenia, wielokrotnie brał udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Opolski Oddział Wojewódzki SWP-W, wspierał nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Cenił zaangażowanie prezesa Eugeniusza Brudkiewicza, czego wyrazem była dedykacja na 9. zeszycie „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”:

Panu Eugeniuszowi Brudkiewiczowi – Prezesowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód – ze szczerą wdzięcznością za długoletnie wsparcie

i z gratulacjami w roku Jego 80-lecia tom ten serdecznie dedykujemy

Gdy dwa lata temu odchodził na emeryturę, z rąk Józefa Brylla i Eugeniusza Brudkiewicza Profesor (wcześniej odznaczony Medalem Mickiewicz-Puszkin) odebrał pamiątkowy medal.

Odszedł wybitny uczony i wspaniały człowiek: skromny, tolerancyjny, pomocny, serdeczny i sprawiedliwy.  Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Osoby, które pragną pożegnać Profesora, prosimy o wpisy do Księgi Kondolencyjnej na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

Księga Kondolencyjna Profesora Wojciecha Michała Chlebdy | Instytut Językoznawstwa (uni.opole.pl)