„Ludzie losy” – wystawa malarstwa i grafiki

Wernisaż odbędzie się 26 października 2022 o godz. 17 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika.

Większość artystów uczestniczących w wystawie to członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa Opole. Spotykają się na plenerach malarskich w Polsce i za granicą; do udziału w wystawie zaprosili również  pięciu zagranicznych przyjaciół, poznanych podczas plenerów międzynarodowych. Artystki Joanna Dubiel-Stonoga, Natalia Nosova, Anna Maria Rogowska, Urszula Serafin-Noga i Ludmiła Małgorzata Sobolewska to aktywne członkinie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W.

Tworzą w zróżnicowanych konwencjach. Motywacją do udziału w wystawie „Ludzkie losy” stała się potrzeba artystycznego komentarza na temat ludzkiej egzystencji.

Artysta notuje rzeczywistość, ale także ją komentuje. Jego wrażliwość odpowiada na kontrowersyjne zdarzenia, które go bulwersują, na które jego wyobraźnia, ideały, marzenia mają znikomy wpływ. A jednak warto podejmować dialog z tym, co się dzieje wokół nas, podejmować trudne wyzwania, bo ktoś je musi podejmować.

Kto, jak nie artysta, człowiek o ponadprzeciętnej wrażliwości na kreującą ludzkie losy rzeczywistość.

Anna Maria Rogowska

Uczestnicy wystawy:

Elias Ayoob, Piotr Bomersbach, Zbigniew Bomersbach, Joanna Dubiel-Stonoga, Andrey Fedoseenko, Radosław Kuźmiński, Anna Łuczyńska, Natalia Nosova, Jadwiga Pechaty, Irena Podolak, Anna Maria Rogowska Urszula Serafin-Noga, Nadia Siemek, Ludmiła Małgorzata Sobolewska, Małgorzata Wojdyło.

Wystawa potrwa do połowy listopada 2022.