Godziny przy piórze Teresy Nietykszy i ukazał się „Mój Jesienin”

4 czerwca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu z inicjatywy Nauczycielskiego Klubu Literackiego działającego przy Opolskim Okręgu ZNP, odbyła się promocja zbioru wierszy Sergieja Jesienina pt.„ Mój Jesienin”. Tłumaczenia dokonała opolska poetka Teresa Nietyksza. Jak mówiła na spotkaniu, Jesienin był od lat młodzieńczych bardzo jej bliski i wreszcie spełniła własne marzenia, tłumacząc wybrane wiersze wybitnego rosyjskiego poety. To drugie tłumaczenie Teresy Nietykszy. Poprzednio przetłumaczyła wiersze współczesnej rosyjskiej poetki Tatiany Olejnikowej, zbiór pt. „Wróżę z  dłoni kobiecej” (Opole 2012) ukazał się przy wsparciu Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Z Tatianą Olejnikową i jej poezją Teresa Nietyksza zetknęła się w trakcie jednego z Najazdów Poetów na Zamek Piastowski w Brzegu. Autorka wielu zbiorów wierszy i tłumaczka w dowód uznania otrzymała w 2016 roku otrzymała  od Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód, za twórcze i wydawnicze mosty współpracy, Medal  Mickiewicz – Puszkin wręczony przez Józefa Brylla Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Przetłumaczone na język polski wiersze Teresa Nietyksza zadedykowała prezesowi Eugeniuszowi Brudkiewiczowi, propagatorowi kultury rosyjskiej, zaangażowanemu od wielu lat w szereg działań na rzecz współpracy i integracji na polu twórczym między Polską a narodami za wschodnią jej granicą.