Estonia w Radzie Bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód składa Estonii najszczersze gratulacje z okazji wyboru do grona niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2020-2021, która zastąpiła na tym ważnym stanowisku Polskę. Jest to ważne wydarzenie   i kolejny krok zwiększenia aktywności Estonii w dzisiejszym świecie. Duże zainteresowanie budzi zapowiedź Ministra Spraw Zagranicznych, o preferencjach Estonii w trakcie prac w Radzie Bezpieczeństwa  dotyczących problematyki nowego rodzaju zagrożenia, związanego z cyber-bezpieczeństwem czy e-administracją, czyli dziedzinami bezpieczeństwa, które w ostatnich latach wymagają szczególnej uwagi i ostrożności . Życzymy Estonii aby planowane działania w Radzie bezpieczeństwa przyczyniły się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie.