Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezja i Proza na Wschód od Bugu

Zwycięzcy eliminacji szkolnych wraz z nauczycielami – opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych spotkali się w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego na 49 eliminacjach Konkursu Recytatorskiego, aby zaprezentować wybrane przez siebie utwory poezji i prozy wschodnich literatów. Po raz pierwszy mieliśmy okazje usłyszeć utwory literatury kazachskiej zaprezentowane w języku kazachskim przez rodowite Kazaszki – uczennice I klasy Technikum Ekonomicznego w Nysie.  

Eliminacje wojewódzkie odbyły się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i Kuratora Oświaty Michała Sieka

Organizatorami eliminacji wojewódzkich byli: Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód,  Kuratorium Oświaty w Opolu, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Otwierając eliminacje wojewódzkie prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz przypomniał dotychczasowy dorobek propagowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej bogatej i pięknej literatury krajów wschodnich w ciągu 49 lat trwania konkursu i zaprosił na 50 jubileuszową edycję Konkursu w 2020 roku.

Jury w składzie: dr Jolanta Drwięga, dr Irena Danecka, mgr Barbara Chlebda po przesłuchaniu i ocenie recytacji wszystkich uczestników przyznało nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Opolskiego w formie bonów podarunkowych w wysokości od 50 zł za wyróżnienie do 250 zł za I miejsce. W kategorii szkół podstawowych przyznano dwa I miejsca dla Patrycji Gabor (PSP w Krośnicy) oraz Igora Mazura (PSP w Zimnicach Wielkich), jedno II dla Anny Kleemann (PSP w Otmicach), jedno III dla Agaty Pyrczak (PSP w Głubczycach) i dwa wyróżnienia dla Oliwii Juraszek (PSP w Otmicach) i Mileny Hurek (PSP w Krosnicy). W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Paulina Kleemann (ZSO w Strzelcach Opolskich), II miejsce  Julia Cebula (III PLO w Opolu) oraz Yrysty Duisenbekkyzy (Technikum Nr 3 w Nysie), III miejsce zajęła Weronika Falarz (I LO w Praszce).

Słowa uznania należą się wszystkim uczestnikom konkursu, prezentującym wysoki poziom recytacji, na szczególne wyróżnienie i sympatię zasłużyły sobie uczestniczki z Kazachstanu: spotkanie z literaturą kazachską, językiem kazachskim i uroczymi kazachskimi uczennicami było dla wszystkich  wyjątkowym przeżyciem.