Dziedzictwo Kulturowe Uzbekistanu

Światowe Towarzystwo Nauki, Ochrony i Popularyzacji Dziedzictwa Kulturowego Uzbekistanu oraz Ambasada Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej byli organizatorami media -eventu poświęconemu Dziedzictwu Kulturowemu Uzbekistanu, który odbył się 24 września w Warszawie. W konferencji udział wzięli: uczeni, politycy, dyplomaci, przedstawiciele biznesu i mediów z Uzbekistanu i Polski, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Obecny był JE Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Uzbekistanu Bakhrom Babaev, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działań na rzecz zachowania dziedzictwa Uzbekistanu. Wyraził wysokie uznanie dla organizatorów i podziękowania dla uczestniczących w tym wydarzeniu. W trakcie bardzo ciekawej konferencji zaprezentowano książkę-album pod nazwą „Dziedzictwo Kulturowe Uzbekistanu w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku”, którą przygotowano wspólnie z polskimi naukowcami.  W konferencji udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód; prezes Józef Bryll, wiceprezesi Zdzisław Jacaszek i Jerzy Smoliński, prezes Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak i wiceprezes Oddziału w Opolu Daria Ogon. Organizatorom serdecznie gratulujemy wspaniałej konferencji.