Bariery i pomosty w kulturze i języku

Publikacja książkowa plonu Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Bogaty dorobek, ciekawe materiały i inspiracja do dalszych przemyśleń.

W kwietniu br. ukazał się VII tom serii wydawniczej Język a Edukacja „Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej” wydany przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego  pod redakcją Danuty Lech-Kirstein i Marzeny Makuchowskiej. Tom powstał po wcześniej zorganizowanej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bariery i pomosty w kulturze i języku„ ,a organizatorami  tego  naukowego wydarzenia byli : Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego i Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W konferencji wzięło udział 100 osób  uczących języka polskiego jako obcego w kraju i na świecie. A więc osoby zajmujące się kształceniem polonistycznym cudzoziemców oraz młodzieży polonijnej w polskich jednostkach akademickich, na uczelniach zagranicznych oraz w tzw. szkołach sobotnich działających poza krajem, m.in. z Austrii, Niemiec, Węgier, Słowacji, Czech, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Publikacja obejmuje 470 stron, na których wszyscy autorzy tekstu rozważają problemy naukowe  i dydaktyczne związane z glottodydaktyką.

W części wstępnej publikacji przedstawiono artykuły jubileuszowe:

  1. Stowarzyszenie „Bristol” jako pierwszy pomost między polonistami zagranicznymi i krajowymi, Władysław T. Miodunka Uniwersytet Jagielloński
  2. Cele Stowarzyszenia „Bristol” i ich związek z rozwojem glottodydaktyki polonistycznej, Przemysław E. Gębal  Uniwersytet Warszawski/ Politechnika Śląska
  3. 25 lat działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Eugeniusz Brudkiewicz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Praca jest adresowana dla teoretyków i praktyków nauczania języka polskiego jako obcego, a także dla czytelników interesujących się różnorodnościami międzykulturowymi.

Mamy nadzieję, że wydany tom  będzie interesujący dla badaczy jak i praktyków,  ponieważ prezentuje bogactwo badań  oraz refleksji praktyków uczących języka i kultury polskiej.