Aktywnie w 2022 rok

19 stycznia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się posiedzenie Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu oraz zaproszeni goście: Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego SWP-W i Eugeniusz Brudkiewicz  – Prezes Honorowy SWP-W, Barbara Bilkiewicz-Seń – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a także członkinie Małgorzata Sobolewska oraz dr Jadwiga Tarsa – opiekunka KNKR UO i Alicja Ardelli – przewodnicząca KNKR UO.

W trakcie obrad prezes Opolskiego Oddziału Daria Ogon i wiceprezes Irena Danecka podsumowały i przedstawiły działalność oddziału w drugim półroczu 2021 r. (po Walnym Zebraniu). Wśród przeprowadzonych inicjatyw wymieniły m.in.:

 • Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Opolem” wraz z imprezami towarzyszącymi (5 pokazów filmowych, koncert E. Malinowskiego, 4 spotkania autorskie z P. Siegiej, S. Frołow, B. Włodarczyk, A. Piotrowskim, a także konkurs fotograficzny oraz konferencja naukowa)
 • 50 Konkurs Recytatorski Poezja i Proza na Wschód od Bugu dla młodzieży szkolnej.
 • Dni Uzbekistanu na Opolszczyźnie (koncert, spotkanie podróżnicze z P. Marciochą i autorskie z I. Strojeckim, degustacja uzbeckich potraw, konkurs fotograficzny, wystawy).
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych i obchodach ważnych rocznic państwowych organizowanych przez władze miasta Opola oraz województwa opolskiego, a także przez instytucje kulturalne i placówki dyplomatyczne krajów wschodnich.
 • Rozliczenie i przygotowanie sprawozdań ze zrealizowanych projektów.

Ponadto, w imieniu prezydium prezeski zaprezentowały propozycję działań Opolskiego Oddziału SWP-W na 2022 rok, jak np.:

 • Składanie ofert na realizację zadań publicznych w ogłaszanych konkursach na szczeblu regionalnym i centralnym.
 • Wieczór tradycji „Maslenica i Tłusty Czwartek”.
 • Cykl spotkań podróżniczych o kierunkach wschodnich.
 • Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Opolem z imprezami towarzyszącymi (konferencja naukowa „Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej”, konkurs fotograficzny pt. „Wielka Rosja w małym kadrze. Rosja z szuflady”, spotkania autorskie, koncert).
 • 51. Konkurs Recytatorski Poezja i Proza na Wschód od Bugu dla młodzieży szkolnej.
 • Światowy Dzień Języka Rosyjskiego.
 • Ukraiński Festiwal Filmowy z wydarzeniami towarzyszącymi.
 • Dni Gruzji na Opolszczyźnie
 • Wystawy malarskie i fotograficzne oraz plenery.
 • Organizacja lub współorganizacja wymian młodzieżowych.
 • Współorganizacja wydarzeń z instytucjami kultury na terenie Opola i województwa opolskiego.
 • Wyjazdy członków Stowarzyszenia oraz grup studentów na Wschód.
 • Udział w obchodach ważnych rocznic państwowych organizowanych przez władze miasta Opola oraz województwa opolskiego, a także przez placówki dyplomatyczne krajów wschodnich.

Po przedstawionych prezentacjach rozpoczęła się dyskusja w ramach której pozostali członkowie zarządu i goście zaproponowali swoje pomysły działań oraz głos zabrali: Prezes Zarządu Krajowego J. Bryll, w swoim przemówieniu przekazując cenne wskazówki dla Opolskiego Oddziału SWP-W, a także Prezes Honorowy Eugeniusz Brudkiewicz, Alina Dorosz-Sobka i Małgorzata Sobolewska.

Jako najważniejsze cele na najbliższa przyszłość wyróżniono także pozyskiwanie nowych członków oraz dalszą aktywną współpracę w ramach struktur SWP-W, ale także z instytucjami edukacji i kultury w regionie.