5 tom cyklu – Kresowianie piszą wierszem…

Piąty tom cyklu publikacji: Kresowianie piszą wierszem…, stanowi przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego, którzy urodzili się na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Prezentowane utwory skupiają się głównie na tematyce patriotycznej, opisują tęsknotę za miejscem urodzenia, podejmują szereg problemów egzystencjonalnych i wyrażają silne zakorzenienie w społeczności województwa opolskiego. Ponadto odnajdujemy w nich relacje rodzinne, duchowe oraz opisy otaczającej rzeczywistości.

Tom piąty ukazał się w ramach realizacji przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zadania publicznego w konkursie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.