Zebranie Zarządu Krajowego czerwiec 2018

12 czerwca obradował Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  W porządku posiedzenia znalazły się tematy związane z sprawozdaniem finansowym i bilansem SWP- W za 2017 rok, informacja o wdrożeniu w Stowarzyszeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informacja o udziale SWP- W w obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz sprawy wniesione. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prowadzący obrady Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Głowna Księgowa SWP- W Zofia Aldona Sikorska. Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i bilansu przedstawił Wiceprzewodniczący KKR Kazimierz Pałasz, przedstawiona została także opinia Komisji Finansowo – Gospodarczej. Po dyskusji Zarząd Krajowy podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu.

W dalszej części obrad członkowie zarządu zapoznali się z informacją dot. wdrożenia RODO, którą przedstawiła szefowa kadr SWP- W Ewa Kierylak. Postanowieniem Zarządu sprawy wdrożenia RODO powinny zostać omówione przez Prezydia wszystkich Oddziałów Stowarzyszenia.

Propozycje działań SWP-W związane z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przedstawił Wiceprezes Leszek Solarek. Zarząd zaakceptował przedstawiony plan zamierzeń z pozostawieniem możliwości jego uzupełniania o nowe inicjatywy.

W sprawach organizacyjnych Zarząd Krajowy odwołał ze składu członków zmarłą Annę Szczepańską. Do Zarządu Krajowego wybrany został Prezes Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Gabriel Zajdel. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej działalności.