Wizyta w Ambasadzie Kazachstanu

26 lutego 2019 r. z inicjatywy  Stowarzyszenia  Współpracy Polska – Wschód delegacja przedstawicieli Powiatu Mińsk Mazowiecki  spotkała się z JE Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej MARGUŁANEM  BAJMUKHANEM . W składzie delegacji byli: Starosta Powiatu Mińsk Mazowiecki  Antoni Jan Tarczyński, Prezes Oddziału Powiatowego SWP-W  Czesław GĄGOL, Wiceprezes Oddziału Powiatowego SWP-W – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Grażyna Borowiec  oraz Prezes Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak. Podczas wizyty omówiono możliwości nawiązania współpracy kulturalnej i gospodarczej Powiatu Mińsk Mazowiecki z odpowiednikiem z Kazachstanu. Delegacja zapoznała także Pana Ambasadora z projektem przygotowania i przeprowadzenia na terenie powiatu Dnia Kazachstanu pt. „- KAZACHSTAN  SERCEM EUROAZJI”. W programie realizacji tego ciekawego projektu była by wizyta JE w Starostwie Powiatowym i przedsiębiorstwie „ Awenta”, spotkanie – konferencja w Powiatowym Urzędzie Pracy poświęcone możliwościom współpracy gospodarczej, wizyta w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  im. Powstańców Warszawy, spotkanie  z mieszkańcami w Miejskiej Bibliotece Publicznej nt. „Kultura i książka Kazachstanu” oraz konferencja prasowa Pana Ambasadora z udziałem lokalnych mediów.  Do realizacji projektu zadeklarowali swój udział: przedsiębiorcy , działacze gospodarczy i przedstawiciele samorządów powiatu. Realizację projektu przewidziano na kwiecień br.