Uroczysta inauguracja roku akademickiego Politechniki Opolskiej

W dniu 4 października br. w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem licznych przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich, samorządów terytorialnych, Rektorów i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni z całego kraju oraz organizacji i instytucji regionu.

Gospodarz spotkania Rektor prof. Marek Tukiendorf w przemówieniu inauguracyjnym odniósł się do najważniejszych spraw dotyczących uczelni i regulacji w świetle ustawy funkcjonującej od 1 października br.

Wiele uwagi poświecił umiędzynarodowieniu i roli uczelni w strukturach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. „Nieduża Politechnika Opolska odpowiada za całą dyplomację międzynarodową wszystkich polskich uczelni akademickich. – przypomniał – Reprezentujemy polskie, a czasami również europejskie uczelnie zrzeszone w European Universities Assocciation w światowych szczytach akademickich”.

Najbardziej uroczystym momentem była immatrykulacja przedstawiciele wszystkich kierunków studiów, w tym studentów z 18 krajów Europy, Azji i Afryki.

Tradycyjnie wręczone zostały specjalne Medale Politechniki Opolskiej przyznane przez Senat pięciu zasłużonym osobom  w tym Ambasadorowi Kazachstanu Margułanowi Baimukhanowi.

Uczestnicy uroczystości owacyjnie przyjęli wykład inauguracyjny Ambasadora Margułana Baimukhana „Perspektywa i kierunki współpracy międzynarodowej między naszymi państwami” ze szczególnym uwzględnieniem współpracy wyższych uczelni z którymi dotychczas podpisano 116 umów dwustronnych.

Tekst całego wykładu zamieścimy w biuletynie „Ze Wschodu i o Wschodzie” Nr 103 wydawanym przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Uczestniczący w inauguracji Eugeniusz Brudkiewicz Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w czasie uroczystości złożył gratulacje za niezwykle ciekawy wykład Ambasadorowi Margułanowi i razem spotkali się z grupą 21 nowych studentów Politechniki Opolskiej z Kazachstanu, a także z nauczycielami akademickimi, którzy 25 lat temu uczyli w Opolu Ambasadora Margułana Baimukhana języka polskiego.

Nowi studenci z Kazachstanu zostali zaproszeni do współpracy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód co zostało przyjęte z zadowoleniem przez Nowicjuszy z Kazachstanu. Ustalono termin spotkania na drugą połowę listopada br.