Spotkanie z poezją Lublinie

Staraniem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wydana została znakomita książka pod tytułem POLSKA  I POLACY  W POEZJI  ROSYJSKIEJ dla, której wiersze wybrał i przełożył profesor dr […]