5 tom cyklu – Kresowianie piszą wierszem…

Piąty tom cyklu publikacji: Kresowianie piszą wierszem…, stanowi przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego, którzy urodzili się na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Prezentowane utwory skupiają się […]