Zebranie Zarządu Krajowego czerwiec 2018

12 czerwca obradował Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  W porządku posiedzenia znalazły się tematy związane z sprawozdaniem finansowym i bilansem SWP- W za […]